نام و نام خانوادگی سابقه و تجربه کاری میزان تحصیلات سمت
حسین ملکی نیا 34 سال مهندسی راه و ساختمان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
سیدمحمد هاشمیان مطلق 32 سال مهندسی مکانیک عضو هیئت مدیره
سید جلال حاجی میر 32 سال مهندسی برق عضو هیئت مدیره
احسان ملکی نیا 5  سال مهندسی عمران رئیس هیئت مدیره
آرزو ملکی نیا 7 سال مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ) عضو هیئت مدیره
امید رزاق پرست 10 سال فوق لیسانس عمران عضو هیئت مدیره
سهیل نجفی 7 سال مهندسی عمران نائب رئیس هیئت مدیره